فیوزهای محافظ جان

فیوزهای محافظ جان در تابلوهای برق، از سه نوع حفاظت در برابر نشت جریان استفاده میکنند.

هم کلیدهای  RCCB و هم کلیدهای  RCBO هر دو ادوات محافظتی جریان در تابلوهای برق هستند.

کلیدهای Rccb را معمولا همان RCD میدانند. اما کلید RCBO از جمله تجهیزات ترکیبی می باشد که تلفیقی از MCB و RCD می باشد.

در واقع کاربرد مهم این فیوزهای محافظ جان این است که با استفاده از عملکرد MCB جلوی اضافه جریان و اتصال کوتاه را میگیرد و با استفاده از عملکرد RCD جلوی نشت جریان را خواهد گرفت .

اصول عملکرد RCCB در تابلو برق این گونه است که با اندازه گیری مداوم جریان در یک جهت و اندازه گیری جریان در سیم دیگری در جهت مخالف ، می تواند نشت جریان را اندازه گیری  کند.

اما در تجهیزات قطع مدار همچون کلیدهای مینیاتوری (MCB) که برای قطع جریان هستند ، عملکردشان بر مبنای تنظیم شدن برای یک جریان خاص می باشد.

این جریان در واقع مجموع جریان قابل تحمل مدار می باشد.

کلید های RCBO معمولا در در مواردی استفاده می شود که در آن نیاز به ترکیب حفاظت در برابر اضافه جریان (اضافه بار و اتصال کوتاه) و حفاظت در برابر جریان های نشتی زمین وجود دارد. این کلید ها در شناسایی و قطع این نوع خطا ها کمک می کند و این اطمینان را می دهد که حفاظت کامل از افراد و تجهیزات متصل را تضمین می کند. در واقع کلیدهای  RCBO در تابلو برق با تلفیق این دو عملکرد نیاز به دو تجهیز جداگانه یعنی کلیدهای RCCB و کلیدهای MCB  را مرتفع می کند.در زیر دیاگرام یک کلید RCBO را مشاهده می کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.