رادین صنعت

رادین صنعت

طراحی، ساخت و فروش بیش از 300 دستگاه تابلو لوکال چیلر،کندانسینگ یونیت، پکیج و هواساز به شرکت های : تهویه، عمران تهویه، رادین صنعت و سایر سازندگان سیستم های تهویه مطبوع در پروژه های عمرانی

شرکت داروسازی شهر دارو

شرکت داروسازی شهر دارو

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تابلو چیلر شرکت داروسازی شهر دارو- شهریار

نصب و راه اندازی تابلو های کنترل و قدرت

نصب و راه اندازی تابلو های کنترل و قدرت

  • جانمایی تابلوها
  • تولید مدارک مرتبط با نصب از قبیل MTO, Tray and Ladder rout , Cable rout
  • سینی کشی و کابلکشی قدرت و کنترل
  • نصب و سربندی تابلوها و تجهیزات قدرت و کنترل
  • تست SAT ، راه اندازی و تحویل