اداری و مسکونی

اداری و مسکونی

  • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل در ساختمان مرکزي اداره زندان های تهران
  • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل در دادگستری بندرعباس
  • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل در مرکز تحقیقات محیط زیست کرمان
  • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل مرکز تحقیقات رویان کرج
  • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل دمای ساختمان مرکزی شرکت رایتل- تهران
  • ساخت و راه اندازی تابلو های قدرت و کنترل شرکت رسام نگار جاوید- تهران
  • ساخت و راه اندازی تابلو های قدرت و کنترل پروژه های شرکت نماد سازه جنوب- تهران
  • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل سازمان تامین اجتماعی سبزوار(کارفرما: شرکت خانه سازی)
  • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل مجتمع آموزشی مهدوی – تهران
  • طراحی،تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی کنترل مجتمع مسکونی دیپلمات ساسان-تهران
  • طراحی ، ساخت، نصب و راه اندازی تابلو اتوماسیون هواساز دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
  • طراحی ، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوها قدرت دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
  • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل هواسازهاي هتل بزرگ شیراز
  • باز طراحی و ساخت مجدد تابلوهای شرکت طیف سایپا
  • ساخت تابلوهای کنترل در تالار شهر قزوین
  • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل در ساختمان راه آهن فیروزان جهاد نصر کرمانشاه
  • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل در رستوران مجتمع لیدوما تهران
  • طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تخلیه دود پارکینگ پروژه کوهک شرکت انبوه سازی پاسارگاد
  • طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تخلیه دود پارکینگ پروژه پاویلیون شرکت دمنده
  • طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تخلیه دود پارکینگ پروژه مهرآباد شرکت دمنده
  • طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تخلیه دود پارکینگ پروژه روبان نور شرکت توسعه تجارت هویر
  • ساخت تابلوهای قدرت ایرواشرهای خط رنگ شرکت زامیاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *