اداری و مسکونی

اداری و مسکونی

 • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل در ساختمان مرکزي اداره زندان های تهران
 • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل در دادگستری بندرعباس
 • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل در مرکز تحقیقات محیط زیست کرمان
 • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل مرکز تحقیقات رویان کرج
 • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل دمای ساختمان مرکزی شرکت رایتل- تهران
 • ساخت و راه اندازی تابلو های قدرت و کنترل شرکت رسام نگار جاوید- تهران
 • ساخت و راه اندازی تابلو های قدرت و کنترل پروژه های شرکت نماد سازه جنوب- تهران
 • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل سازمان تامین اجتماعی سبزوار(کارفرما: شرکت خانه سازی)
 • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل مجتمع آموزشی مهدوی – تهران
 • طراحی،تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی کنترل مجتمع مسکونی دیپلمات ساسان-تهران
 • طراحی ، ساخت، نصب و راه اندازی تابلو هواساز دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
 • طراحی ، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوها قدرت دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
 • باز طراحی و ساخت مجدد تابلوهای صنایع نظامی قزوین
 • ساخت، نصب و راه اندازی سیستم کنترل هواسازهاي هتل بزرگ شیراز
 • ساخت تابلوهای کنترل در تالار شهر قزوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *